Raport bieżący nr 11/2021 z 01.06.2021 roku.

Informacja o wpisaniu na listę podmiotów rekomendowanych do dofinansowania projektu badawczego – istotny element realizacji Strategii

Zarząd VIGO Photonics SA z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (“Emitent” ) podaje do
publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym powziął informację o wydaniu przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii rekomendacji  do dalszego procedowania projektu firmy  VIGO Photonics S.A. w procesie tworzenia Istotnego Projektu Wspólnego Interesu Europejskiego w dziedzinie mikroelektroniki (IMPORTANT PROJECT OF COMMON EUROPEAN INTEREST ON MICROELECTRONICS).

 

https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/konkurs-na-projekty-wpisujace-sie-w-lancuch-wartosci-w-dziedzinie-mikroelektronikiw-ramach-mechanizmu-ipcei

W dniu 1.06.2021 rozstrzygnięto konkurs na projekty wpisujące się w łańcuch wartości w dziedzinie mikroelektroniki w ramach mechanizmu IPCE. Wnioski złożone w konkursie zostały zweryfikowane formalnie, a następnie ocenione zgodnie z kryteriami stanowiącymi załącznik do Zaproszenia z dnia 30 marca 2021 r.

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii do dalszego procedowania zatwierdził projekt firmy  VIGO Photonics S.A.
Otrzymanie pozytywnej oceny Komisji Konkursowej oraz zatwierdzenie przez wyżej wymienionego Ministra nie jest jednoznaczne z przyznaniem dofinansowania projektu. Wybór projektu na etapie krajowym rozpoczyna formalną procedurę na poziomie Komisji Europejskiej celem nadania projektowi statusu IPCEI i tym samym możliwości na jego ewentualne dofinansowanie przez państwo członkowskie.

Podstawa prawna : Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.