Obejmujący okres od 1 stycznia 2022 do 31 marca 2022 roku