Raport bieżący nr 8/2015 z dnia 7.04.2015 roku

Zarząd VIGO Photonics S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (dalej: Emitent) informuje, że koryguje oczywisty błąd w tytule raportu nr  8/2015. Intencją Zarządu, jak podano w  treści raportu jest  publikacja danych co kwartał.  Dlatego Zarząd dokonuje  korekty omyłkowo podanego tytułu raportu.

Było:
Tytuł: Rozpoczęcie publikacji comiesięcznych raportów z wybranymi danymi finansowymi

A powinno być:
Tytuł: Rozpoczęcie publikacji kwartalnych raportów z wybranymi danymi finansowymi