Raport bieżący nr 4/2020 z dnia 25.02.2020

Zarząd VIGO Photonics S.A. (Emitent), zawiadamia iż publikacja raportu rocznego za rok obrotowy 2019 nastąpi w dniu 4 marca 2020 roku (środa).