Raport bieżący nr 16/2021 z 28.06.2021 roku.

Zarząd emitenta, tj. VIGO Photonics S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (dalej jako: „Emitent”), informuje, że w dniu 28 czerwca 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta ustaliło, że liczba członków Rady Nadzorczej Emitenta nowej kadencji wynosić będzie 7 osób, jak również powołało na nową kadencję wspólną rozpoczynającą się w dniu 28 czerwca 2021 roku następujących członków Rady Nadzorczej:

• Przemysław Danowski;
• Janusz Kubrak;
• Marek Wiechno;
• Zbigniew Więcław;
• Piotr Nadolski;
• Krzysztof Kaczmarczyk;
• Mirosław Grudzień.

Przemysław Danowski posiada ponad 10-letnie doświadczenie w venture capital / private equity oraz bankowości inwestycyjnej. Od 2009 roku związany z Warsaw Equity Group (WEG), w tym od 2015 roku jako członek Zarządu. W latach 2006-2009 pracował w Grupie Trigon, gdzie realizował projekty fuzji i przejęć oraz oferty publiczne, głównie z sektora zaawansowanych technologii i mediów. Przemysław Danowski wspierał Grupę Polsat w kilku transakcjach kapitałowych, wliczając w to pierwszą ofertę publiczną akcji Cyfrowego Polsatu, jak również kilka transakcji fuzji i przejęć. W WEG Przemysław Danowski odpowiada za nowe inwestycje, wsparcie strategiczne oraz nadzór nad spółkami portfelowymi. Wśród zrealizowanych inwestycji i spółek portfelowych, które wspiera są m.in. VIGO Photonics S.A. – światowy lider w produkcji niechłodzonych detektorów podczerwieni, Artifex Mundi – deweloper i wydawca gier komputerowych oraz mobile, Clearcode – software house specjalizujący się w sektorze adtech i martech oraz Prodromus – producent zrobotyzowanych urządzeń do rehabilitacji. Przemysław Danowski zasiada w radach nadzorczych Artifex Mundi, Baltchem, VIGO Photonics, Kompap oraz pełni funkcję wiceprezesa zarządu ZPC Otmuchów. Wykształcenie: Magister Ekonomii, Szkoła Główna Handlowa (Finanse i Bankowości); CFA.
Przemysław Danowski złożył oświadczenie, iż nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Emitenta jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto, zgodnie z oświadczeniem, Przemysław Danowski nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2021 roku, poz. 112, tekst jednolity).

Janusz Kubrak w 1966 roku uzyskał stopień magistra na Wydziale Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Fizyka, a w 1980 roku obronił pracę doktorską na Wydziale Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej związaną z technologiami wykonywania zwierciadeł laserowych. Pracował w latach 1969-1983 w Zakładzie Doświadczalnym Aparatury Optycznej w Polskim Zakładzie Optycznym w Warszawie na stanowisku Specjalista Fizyk. W 1983 roku podjął pracę w Przemysłowym Centrum Optyki, gdzie zorganizował i prowadził Laboratorium Powłok Optycznych i Pomiarów. Od 1989 roku do 2002 roku pracował na stanowisku Kierownika Wydziału Powłok Optycznych w VIGO Photonics Sp. z o.o. W latach 2006-2016 Wiceprezes i Prezes Zarządu VIGO SL Sp. z o.o. Od 2014 roku zasiada w Radzie Nadzorczej VIGO Photonics S.A. Jest członkiem Photonics Society of Poland.
Janusz Kubrak złożył oświadczenie, iż nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Emitenta jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto, zgodnie z oświadczeniem, Janusz Kubrak nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2021 roku, poz. 112, tekst jednolity).

Marek Wiechno w latach 1998-2003 ukończył studia w Szkole Głównej Handlowej, a następnie liczne kursy i szkolenia w zakresie Zarządzania, HR, Finansów Przedsiębiorstw, Rachunkowości w tym MSSF/MSR oraz Podatków. Pracę zawodową rozpoczął w 1999 roku od własnej działalności gospodarczej pod firmą MAWAR Marek Wiechno. Od 2000 roku w DEM Sp. z o.o. jako Członek Zarządu oraz udziałowiec. Od 2010 roku Członek Zarządu i udziałowiec POL T and T Sp. z o.o. Od roku 2014 Członek Rady Nadzorczej VIGO Photonics S.A. oraz Członek Rady Fundacji w Fundacji POLONIA INVICTA.
Marek Wiechno złożył oświadczenie, iż nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Emitenta jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto, zgodnie z oświadczeniem, Marek Wiechno nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2021 roku, poz. 112, tekst jednolity).

Zbigniew Więcław W 1997 roku uzyskał stopień magistra na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, a następnie w 2010 roku ukończył studia MBA na University of Illinois. Pracę zawodową rozpoczął w latach 1997 – 1999 w Westdeutsche Landesbank Polska S.A. jako Risk Manager. Następnie od 2000 do 2003 roku był Kontrolerem Finansowym Bankowości Transakcyjnej oraz Departamentu Skarbu w Citibank S.A. Po połączeniu z Citigroup kontynuuje karierę w Banku Handlowym S.A.: Dyrektor Biura Strategii i Planowania Bankowości Transakcyjnej (2003 – 2009), Dyrektor Finansowy Bankowości Transakcyjnej Regionu Europy Centralnej i Wschodniej Citigroup (2010-2013), Dyrektor Departamentu Zarządzania Płynnością i Analiz Biznesowych w Sektorze Bankowości Korporacyjnej (2013 – teraz), Dyrektor Usług Zarządzania Płynnością Citigroup na region Europy (2016 – teraz).Od 2014 roku zasiada w Radzie Nadzorczej VIGO Photonics S.A.
Zbigniew Więcław złożył oświadczenie, iż nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Emitenta jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto, zgodnie z oświadczeniem, Zbigniew Więcław nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2021 roku, poz. 112, tekst jednolity).

Piotr Nadolski ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie na kierunku metody ilościowe i systemy informacyjne. Uzyskał dyplom magistra w 1998 roku. Był Prezesem Zarządu Sandfield Capital – podmiotu prowadzącego działalność w obszarze venture capital, prezesem zarządu V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria SA (grupa Ballinger Capital), wiceprezesem zarządu FUND.1 Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA (grupa Ballinger Capital), dyrektorem inwestycyjny Ballinger Capital oraz analitykiem finansowy w Warta-Vita SA. Od 2006 roku jest partnerem Lighthouse Capital – podmiotu prowadzącego działalność doradczą i inwestycyjną. Od 2016 roku jest członkiem Rady Nadzorczej VIGO Photonics S.A. Od 2016 roku jest również Prezesem Zarządu AP 37 Holding Sp. Z o.o. W przeszłości członek rad nadzorczych wielu spółek, w tym notowanych na GPW: Automotive Components Europe SA, CCC SA, Forte SA, Krynicki Recykling SA, Marvipol SA, Miraculum SA, Polnord SA, Polwax SA, Quantum Software SA.
Piotr Nadolski złożył oświadczenie, iż nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Emitenta jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto, zgodnie z oświadczeniem, Piotr Nadolski nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2021 roku, poz. 112, tekst jednolity).

Krzysztof Kaczmarczyk jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie ze specjalizacją finanse i rachunkowość. Jest również byłym słuchaczem Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek Stosunki Międzynarodowe. W latach 1999-2008 pracował w Deutsche Bank w Polsce, gdzie pełnił m.in. funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Analiz Rynku Akcji oraz Analityka Rynku Akcji – region Europy Środkowo-Wschodniej. W okresie 2008-2010 pełnił różne funkcje zarządcze w Grupie TP S.A., w tym Dyrektora Pionu Strategii i Rozwoju. W latach 2010-2011 pracował w szwajcarskim banku inwestycyjnym Credit Suisse w Polsce. W latach 2012-2015 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju w spółce Emitel – wiodącym operatorze naziemnej sieci radiowo-telewizyjnej w Polsce. Obecnie zawodowo niezależny członek Rad Nadzorczych spółek notowanych na GPW w Warszawie oraz Doradca Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Obecnie, od 2021, Prezes Zarządu spółki biotechnologicznej Mabion S.A. notowanej na GPW. Ponad 10-letnie doświadczenie nadzorcze zdobywał zasiadając w Radach Nadzorczych, w tym w spółkach notowanych na GPW – LC Corp, GPW, KGHM, Arteria, Braster, BSC Drukarnia Opakowań, Action, Work Service, TIM, Best, Integer, SARE, Magellan, Robyg, InPost, Polimex-Mostostal, Duon, Polish Energy Partners, Graal, Wirtualna Polska, 4fun Media.
Krzysztof Kaczmarczyk złożył oświadczenie, iż nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Emitenta jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto, zgodnie z oświadczeniem, Krzysztof Kaczmarczyk nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2021 roku, poz. 112, tekst jednolity).

Mirosław Grudzień ukończył studia w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie na Wydziale Chemii i Fizyki Technicznej uzyskując stopień mgr inż. fizyki technicznej o specjalności elektronika kwantowa i ciała stałego. W 1980 roku obronił rozprawę doktorską na temat technologii detektorów podczerwieni. W 1987 roku został współzałożycielem i członkiem zarządu (vice-prezesem) firmy VIGO Photonics Sp. z o.o., której celem było podjęcie produkcji detektorów podczerwieni. Na stanowisku Vice-prezesa Spółki pozostał do 2009 roku kiedy to objął stanowisko Prezesa Spółki VIGO Photonics S.A. piastując je do grudnia 2014 roku, po czym przeszedł na emeryturę. Jest autorem lub współautorem 17. patentów oraz kilkudziesięciu prac naukowych i popularyzatorskich w dziedzinie technologii detektorów i techniki podczerwieni. Nagrodzony wieloma nagrodami za osiągnięcia badawcze oraz udekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne osiągnięcia w rozwoju przedsiębiorczości w Polsce w 2013 roku.
Mirosław Grudzień złożył oświadczenie, iż nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Emitenta jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto, zgodnie z oświadczeniem, Mirosław Grudzień nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2021 roku, poz. 112, tekst jednolity).

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe