Raport bieżący nr 20/2018 z dnia 27 czerwca 2018 roku

Zarząd VIGO Photonics S.A. w z związku z zaistnieniem oczywistej omyłki w zestawieniu liczby głosów oddanych w ramach głosowania nad uchwałą nr 16/2018 w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, opublikowanej w dniu 26.06.2018 r., niniejszym koryguje treść zestawienia w sposób następujący:

Było:
“Łączna liczba ważnych głosów: 365 613

Liczba głosów “za”: 21 500

Liczba głosów “przeciw”: 0

Liczba głosów wstrzymujących się: 0″.

Powinno być:
“Łączna liczba ważnych głosów: 387 113

Liczba głosów “za”: 365 613

Liczba głosów “przeciw”: 0

Liczba głosów wstrzymujących się: 21 500″.

W pozostałym zakresie raport bieżący nie ulega zmianie.

Korekcie podlega plik “2018.06.26 Wyniki głosowań uchwał na ZWZ.pdf” opisany jako “Uchwały WZA 2018 wyniki głosowań.pdf” i załaczony do raportu bieżącego nr 19/2018 z dnia 26 czerwca 2018 roku.

Plik po korekcie “KOREKTA_Wyniki głosowań uchwał na ZWZ” opisany jako “KOREKTA_Uchwały WZA 2018 wyniki głosowań.pdf” zostaje dołączony jako załącznik do niniejszego raportu bieżącego.