Raport bieżący nr 25/2020 korekta

Zarząd VIGO Photonics S.A. („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu bieżącego ESPI nr 25/2020 z dnia 17.11.2020 roku. Korekta raportu związana jest z uzupełnieniem raportu o brakującą treść.

Było:

Zarząd Spółki VIGO Photonics S.A. (“Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 17.11.2020 roku Spółka podpisała z Bankiem Gospodarstwa Krajowego aneks do umowy o dofinansowanie projektu technologicznego nr umowy: POIR.03.02.02-00-1638/18-00 pt.: „Wdrożenie opracowanej w ramach projektu „Narażenia” technologii produkcji chipów detekcyjnych” („Projekt”) w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Poddziałanie 3.2.2 – „Kredyt na innowacje technologiczne”.

Powinno być:

Zarząd Spółki VIGO Photonics S.A. (“Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 17.11.2020 roku Spółka podpisała z Bankiem Gospodarstwa Krajowego aneks do umowy o dofinansowanie projektu technologicznego nr umowy: POIR.03.02.02-00-1638/18-00 pt.: „Wdrożenie opracowanej w ramach projektu „Narażenia” technologii produkcji chipów detekcyjnych” („Projekt”) w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Poddziałanie 3.2.2 – „Kredyt na innowacje technologiczne”.

Przedmiotem aneksu jest termin zakończenia projektu . Czas trwania Projektu i dofinansowania zarazem wydłużył się do 31 marca 2022 roku.

Postanowienia umowy dotyczące kwoty kosztów kwalifikowanych oraz kar umownych pozostały bez zmian.

Projekt obejmuje inwestycję technologiczną, polegającą na wdrożeniu własnej, innowacyjnej, opracowanej w ramach projektu „Narażenia” technologii produkcji chipów detekcyjnych.

Realizacja Projektu jest jednym z kluczowych elementów realizacji założeń Strategii Spółki na lata 2016 – 2020, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 7/2016 w dniu 21.03.2016 r.

O podpisaniu umowy o dofinansowanie Emitent informował raportem bieżącym nr 15/2019 w dniu 30.07.2019 r.

 

Podstawa prawna : Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.