Raport bieżący nr 21/2020/K z dnia 18.09.2020 roku

Zarząd VIGO Photonics S.A. („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu bieżącego ESPI nr 21/2020 z dnia 17.09.2020 roku. Korekta raportu związana jest ze zidentyfikowaniem oczywistego błędu dotyczącego daty dokonania wyboru biegłego rewidenta przez Radę Nadzorczą Spółki. Prawidłowa data to 17.09.2020 roku.