Raport bieżący numer 1/2022 z dnia 10 stycznia 2022 roku.

Zarząd VIGO Photonics S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim informuje, że w IV kwartale 2021 r. przychody Emitenta wyniosły 22 258 727 zł, wobec 14 263 761 zł w IV kwartale 2020 r. Wzrost przychodów ze sprzedaży, jaki nastąpił w porównywanych okresach, wynosi 56,05%.

Jednocześnie Emitent informuje, że przychody za cały 2021 rok wyniosły 71 502 335 zł, wobec 53 450 935 zł w 2020 r. Wzrost przychodów ze sprzedaży, jaki nastąpił w porównywanych okresach, wynosi 33,77%.

W załączeniu przesyłamy tabel podsumowujące przychody ze sprzedaży w podziale na aplikacje w IV kwarta 2021 i całym 2021 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.