Informacja o przychodach osiągniętych w IV kwartale 2020 roku.

Zarząd VIGO Photonics S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim informuje, że w IV kwartale 2020 r. przychody Emitenta wyniosły 14 445 978,95 zł, wobec 11 071 042,70 zł w IV kwartale 2019 r. Wzrost przychodów ze sprzedaży, jaki nastąpił w porównywanych okresach, wynosi 30,48%

W załączeniu przesyłamy tabelę „Przychody ze sprzedaży w podziale na aplikacje”