Raport bieżący nr 2/2016 z dnia 08.01.2016 roku

Zarząd VIGO Photonics S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim informuje, że w IV kwartale 2015 r. przychody Emitenta wyniosły 4 464 421,01 zł, wobec 4 572 266,23 zł w IV kwartale 2014 r.  Spadek przychodów ze sprzedaży, jaki nastąpił w porównywanych okresach wynosi 2,4 %. Jednocześnie Zarząd VIGO Photonics S.A. informuje, że w IV kwartale 2015 r. przychody ze sprzedaży produktów i usług Emitenta wyniosły 4 464 209,08 zł, wobec 4 354 957,65 zł w IV kwartale 2014 r.  Wzrost przychodów ze sprzedaży produktów i usług, jaki nastąpił w porównywanych okresach wynosi 2,5 %.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne