home-icon/Home / Wyniki finansowe VIGO za I kwartał 2023  

Wyniki finansowe VIGO za I kwartał 2023

Rosnąca sprzedaż eksportowa, dobre perspektywy rynku wojskowego, rozwój nowych technologii

  • Sprzedaż na rynkach północnoamerykańskich przekroczyła poziom 3,7 mln zł
  • Utrzymywana wysoka dynamika sprzedaży na rynkach azjatyckich, sprzedaż na poziomie 3,4 mln zł
  • Dobre perspektywy rynku wojskowego, wzrost sprzedaży w tym segmencie w Polsce i zagranicą
  • Rozwój nowych technologii (matryce, fotoniczne układy scalone) istotnym elementem rozwoju VIGO

VIGO Photonics S.A. (WSE: VGO), globalny producent najbardziej zaawansowanych fotonicznych detektorów i modułów detekcyjnych średniej podczerwieni oraz materiałów półprzewodnikowych opublikował raport kwartalny za I kwartał 2023.

 

W I kwartale 2023 roku skonsolidowane przychody VIGO Photonics wyniosły 18,75 mln zł (+60% r/r), skorygowany (oczyszczony o wpływ rozliczenia dotacji do prowadzonych projektów R&D) zysk EBITDA wyniósł 5,6 mln zł (x2 r/r), a skorygowany zysk netto w tym okresie osiągnął 3 mln zł (x3 r/r).

 

W tym okresie sprzedaż detektorów i modułów detekcyjnych wyniosła 17,1 mln zł (+53% r/r), a sprzedaż materiałów półprzewodnikowych wyniosła 1,6 mln zł (x3 r/r). Istotny wpływ na wyniki porównywalnego, I kwartału 2022 miał rozruch nowej inwestycji zaplecza technologicznego i clean roomu w tamtym okresie.

 

W I kwartale 2023 VIGO zanotowało największy wzrost sprzedaży w swoim najważniejszym segmencie – sprzedaży detektorów do zastosowań przemysłowych. Sprzedaż tego segmentu wyniosła 11,1 mln zł (+33% r/r), co potwierdza że zapotrzebowanie na detektory VIGO wykorzystywane w przemyśle stale rośnie.

 

Dobra sprzedaż w I kwartale w segmencie przemysłowym to z jednej strony zasługa rosnącego rynku i co za tym idzie popytu, a z drugiej to nasze sukcesy wdrożeniowe i sprzedażowe, także na rynku amerykańskim, na którym istotnie zainwestowaliśmy w zeszłym roku i nieustannie prowadzimy działania sprzedażowo-marketingowe. Duży udział w przychodach segmentu miała m.in. komercjalizacja detektorów do wykrywania metanu, sprzedawanych do klienta amerykańskiego, nad którą pracowaliśmy przez ostatnie dwa lata. Warto podkreślić także dobrą sprzedaż do branży półprzewodnikowej w Europie oraz do branży urządzeń pomiarowych w Azji. Jesteśmy bardzo zadowoleni ze sprzedaży w tych segmentach, która potwierdzaj że potrafimy dynamicznie rozwijać się z rynkiem, ale także go kreować  – mówi Adam Piotrowski, prezes zarządu VIGO Photonics.

 

Z kolei w segmencie materiałów półprzewodnikowych w I kwartale 2023 VIGO rozpoczęło m.in. sprzedaż związaną z zamówieniami na struktury QCL – Kwantowe Lasery Kaskadowe) od europejskiego klienta z branży sensorów.

 

W I kwartale 2023 spółka amerykańska (konsolidowana od III kwartału 2022) wygenerowała 3,7 mln zł sprzedaży (x3 r/r). Największy udział w sprzedaży na rynku amerykańskim mają czujniki do zastosowań przemysłowych (głównie do wykrywania metanu).  VIGO utrzymuje także wysoką dynamikę sprzedaży na rynku azjatyckim, widoczną od IV kwartału 2022. W minionym kwartale sprzedaż na tamtejszych rykach wyniosła 3,4 mln zł (+40% r/r) dzięki zamówieniom w segmentach przemysłowym, transportowym i naukowym. Dużym sukcesem na tym rynku było również pozyskanie pierwszych znaczących zamówień w aplikacji przemysłowej (powyżej 1 mln zł) od japońskiego producenta sprzętu pomiarowego, któremu po kilku latach współpracy nad rozwojem produktu udało się skutecznie skomercjalizować nowe rozwiązanie na rynku.

 

Pod względem struktury przychodów, najwyższy udział w I kwartale 2023 miały kolejno aplikacje: przemysłowa 59%, wojskowa 15%, transportowa 12% oraz materiały półprzewodnikowe 8%.

 

W segmencie przemysłowym VIGO zanotowało 11,1 mln zł sprzedaży. W drugim pod względem wielkości przychodów w I kwartale br. był segment wojskowy, gdzie sprzedaż osiągnęła 2,8 mln zł. Na wyraźny wzrost sprzedaży VIGO w segmencie wojskowym, miały wpływ realizacje zamówień do stałych zagranicznych klientów, ale także sprzedaż w wysokości ok. 1 mln zł na rynku polskim.

 

Kolejne pod względem wielkości przychodów segmenty to transport –  2,3 mln zł przychodów (w tym rosnące zamówienia z rynku azjatyckiego, głownie Chin) oraz materiały półprzewodnikowe z przychodami w wysokości 1,6 mln zł.

 

Pod względem dynamiki sprzedaży VIGO zanotowało wzrosty w aplikacjach: przemysłowej (+33% r/r), wojskowej (ponad 10x r/r), transportowej (+50% r/r) i materiałach półprzewodnikowych (blisko 3x r/r) oraz zanotowało spadek w segmencie nauka i medycyna (-16% r/r).

Pod względem geograficznym warto podkreślić rosnący udział przychodów na wszystkich rynkach w tym przede wszystkim w Ameryce Płn. (ponad 4x r/r) i w Polsce (ponad 3x r/r).

Łączna sprzedaż w Q1 2023 / 2022 wg. aplikacji

Analizując przychody I kwartału 2023 warto zwrócić uwagę na zwiększone w porównaniu do poprzednich okresów przychody segmentu wojskowego. Przychody z tego segmentu wygenerowane w Polsce wyniosły w minionym kwartale prawie 1 mln zł, a łącznie w całym segmencie 2,8 mln zł i były znacząco wyższe niż notowane w poszczególnych kwartałach ubiegłego roku. Jest to efekt sytuacji geopolitycznej i znacząco zwiększających się wydatków na bezpieczeństwo i obronność przez poszczególne kraje, w tym Polskę. Spodziewamy się, że te wydatki, a co za tym idzie nasza sprzedaż, zarówno w Polsce, jak i innych krajach europejskich w tym segmencie będzie się zwiększać, także dzięki rozwojowi nowych technologii przez VIGO, w tym technologii matrycowej – mówi Adam Piotrowski. 

 

Jednym z elementów strategii VIGO jest rozwój technologii matryc detektorów podczerwieni, które znajdują zastosowanie przede wszystkim w wojsku.  Matryce detektorów podczerwieni, zawierające setki tysięcy lub miliony aktywnych pikseli, wykorzystywane są w kamerach termowizyjnych do zastosowań wojskowych oraz kosmicznych. Matryce, oprócz aktywnej struktury półprzewodnikowej wykrywającej promieniowanie podczerwone, zawierają również złożony układ chłodzenia oparty o tzw. chłodziarki Stirlinga, jak również krzemowe układy odczytowe. Produkcja tych matryc wymaga też specjalnych technologii hermetyzacji całego układu.

 

W ostatnim czasie uzyskaliśmy pozytywne wyniki testów demonstratorów detektorów matrycowych, które już dają parametry porównywalne do konkurencji. Jest to dla nas szczególnie ważne, bowiem VIGO planuje w ciągu dwóch lat uruchomienie seryjnej produkcji tego typu detektorów, znajdujących zastosowanie w branży wojskowej, przede wszystkim w pojazdach wojskowych wyposażonych w kamery termowizyjne.  Wykorzystamy więc szansę, która pojawiła się na rynku w związku ze zwiększonymi nakładami na wydatki wojskowe. Docelowo chcemy się stać głównym dostawcą detektorów matrycowych dla polskiego przemysłu zbrojeniowego oraz rozwijać ich sprzedaż eksportową, także do branży przemysłowej i sektora kosmicznego – podkreśla Adam Piotrowski.

 

Łączna wartość zamówień pozyskanych przez VIGO Photonics od początku obecnego roku do końca kwietnia wyniosła 22,4 mln zł (wzrost o 10% w ujęciu rocznym) Spółka widzi obecnie wyraźne odbicie w trendzie pozyskiwania nowych umów. Ponadto od II kwartału br. w wynikach VIGO będzie stopniowo coraz bardziej widoczny efekt podwyżek cen o 20-30%, negocjowanych z klientami w 2022 r.

 

Tak jak już informowaliśmy wcześniej – od października ub.r. wprowadzaliśmy stopniowo podwyżki na nasze produkty, a negocjacje z wszystkimi klientami już się zakończyły. Skutecznie wprowadziliśmy podwyżki cen o ok. 20-30%, a ich pozytywne efekty będą stopniowo coraz bardziej widoczne w ciągu roku. W samej kontraktacji widzimy wyraźniejsze odbicie od marca, a dobra dynamika pozyskiwania nowych zamówień jest kontynuowana  – mówi Łukasz Piekarski, Członek Zarządu i Dyrektor Finansowy VIGO Photonics.

 

W I kwartale 2023 VIGO kontynuowało również działania mające na celu poprawę rentowności. Koszty ogólne były porównywalne w ujęciu kwartał do kwartału, a w ujęciu rok do roku zmniejszyły się o ok. 27%. VIGO odbudowuje też marże – w I kwartale 2023 marża brutto na sprzedaży wyniosła ok. 50% i była wyższa o 9 p.p. kwartał do kwartału, marża EBIT wyniosła ok. 20% (+1 p.p. q/q), a marża EBITDA skorygowana ok. 30% (+3 p.p. q/q).

 

VIGO pozyskuje regularnie nowe dofinansowania pozwalające utrzymywać wysokie tempo rozwoju technologii. 10 maja br. VIGO projekt spółki pod nazwą „Opracowanie innowacyjnego fotonicznego systemu monitoringu zasobów wodnych w Polsce” został umieszczony na liście projektów do dofinansowania w ramach I konkursu Rządowego Programu Hydrostrateg „Innowacje dla gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej”. Dofinansowanie dla VIGO wyniesie 9,4 mln zł i dotyczy projektu sensora do badania jakości wody.

 

Intensywnie pracujemy nad zdobywaniem środków na działalność badawczo-rozwojową i rozwój kolejnych technologii, w tym zwłaszcza technologii fotonicznych układów scalonych (PIC) w zakresie średniej podczerwieni. Jest to dla nas jeden z najbardziej perspektywicznych projektów rozwojowych. Celem strategicznym dla VIGO jest wprowadzenie na rynek przełomowej innowacji, jaką będą fotoniczne układy scalone dla średniej podczerwieni i tym samym transformacja od dostawcy komponentów do dostarczania klientom gotowych rozwiązań systemowych w postaci miniaturowych układów scalonych– mówi Adam Piotrowski.

 

Dodatkowo w  I kwartale 2023 VIGO podpisało kontrakty na dostawy detektorów, m.in. w aplikacji do analizy gazów – spektroskopia FTIR  (wartość kontraktu 1,62 mln EUR), w aplikacji przemysłowej – do pomiarów grubości powłok lakieru (wartość ok. 0,5 mln EUR) oraz dla dostawcy systemów optoelektronicznych (wartość ok. 0,2 mln EUR).

 

Ponadto w dn. 4 maja br. VIGO poinformowało o podpisaniu wznowionej umowy na dostawy detektorów podczerwieni z kontrahentem z Niemiec. Wartość dostaw wynikających z umowy może wynieść od 2.887 tys. EUR (13.251 tys. PLN)  do 3.539 tys. EUR (16.240 tys. PLN). Umowa obejmuje dostawy od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 (z możliwością przesunięcia do 31 marca 2024).

 

Jestem przekonany, że stale rosnące zapotrzebowanie na nasze produkty, wsparte globalnymi trendami technologicznymi, geopolitycznymi i ekologicznymi, a także rozwój nowych technologii przez zespoły VIGO, wesprą nas do powrotu na ścieżkę dynamicznych wzrostów w roku 2023 i kolejnych latach – podsumowuje Adam Piotrowski.

 

 

WYDARZENIA KORPORACYJNE I BRANŻOWE

  • 14 czerwca br. odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy VIGO Photonics S.A.

 

  • Publikacja raportu półrocznego za I półrocze 2023 zaplanowana jest na 19 września 2023

 

  • W 2023 roku VIGO Photonics uczestniczyło w następujących wydarzeniach branżowych: SPIE Photonics West (USA) – największej branżowej konferencji fotonicznej na świecie, Smart City Summit (Tajwan), Dni Przemysłu Kosmicznego (Polska), targach SPIE Optics and Optoelectronic (Czechy, kwiecień), Infrared Colloquium (Niemcy, maj). W czerwcu VIGO weźmie udział w targach LASER World of Photonics w Niemczech

 

 

 

 

NOWY REAKTOR EPITAKSJALNY

We wrześniu 2022 do spółki został dostarczony nowy reaktor epitaksjalny do produkcji materiałów półprzewodnikowych III-V (związków chemicznych z grup III i V układu okresowego pierwiastków). W I kwartale 2023 nastąpiło uruchomienie produkcji. Uruchomienie reaktora podwoi moce produkcyjne, pozwoli na obsłużenie większej liczby klientów oraz rozpoczęcie większej liczby nowych projektów z klientami.

 

STRATEGIA ROZWOJU – PERSPEKTYWA 2021-2023

W 2021 roku VIGO przedstawiło nową, dwuetapową strategię rozwoju na lata 2021-2026, w której wyodrębnionych zostało 6 inicjatyw rozwojowych – obszarów technologicznych, mających umocnić pozycję Spółki jako jednego z najbardziej innowacyjnych i dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstw na rynku. Do 2023 celem Spółki będzie kontynuacja rozpoczętych projektów B+R w zakresie technologii fotonicznych, układów scalonych, detektorów z materiałów III-V, epitaksji materiałów półprzewodnikowych oraz technologii źródeł podczerwieni. Rozwijana będzie baza technologiczna i techniczna. Ze względu na obecną sytuację rynkową Spółka koncentruje się obecnie na inicjatywach strategicznych, które w największym stopniu przyczyniają się do wzrostu przychodów w krótkim okresie. Drugi etap strategii będzie realizowany do 2026 roku włącznie i polegać będzie na realizacji wybranych inicjatyw rozwojowych.

 

Kontakt dla mediów i inwestorów indywidualnych:

Piotr Piotrowski, cc group

piotr.piotrowski@ccgroup.pl, +48 697 613 010

 

Kontakt dla inwestorów instytucjonalnych:

Małgorzata Młynarska, cc group

malgorzata.mlynarska@ccgroup.pl, +48 697 613 709