Przychody giełdowej spółki wzrosły w I pół. 2020 r. o 32%, do 26,3 mln zł. Zysk operacyjny powiększony o amortyzację VIGO Photonics wzrósł o 57%, do 12,4 mln zł, a zysk netto wyniósł 8,2 mln zł, wobec 6,1 mln zł rok wcześniej. Motorem napędowym VIGO Photonics była sprzedaż detektorów do zastosowań wojskowych, jak również rozwój segmentu medyczno-naukowego.

– Wypracowane w minionym okresie wyniki potwierdzają mocne fundamenty VIGO Photonics, pozwalające nam rozwijać się i zwiększać skalę działalności również w dobie pandemii. Globalne perturbacje nie tylko nie zachwiały naszą organizacją, ale i potwierdzimy skuteczność naszego modelu biznesowego, opartego m.in. o konsekwentnie umacnianą przewagę technologiczną i zróżnicowane oraz z roku na rok poszerzane grono odbiorów naszych produktów. Nie ustajemy w poszukiwaniu nowych klientów na całym globie. W 2020 r., robiąc kolejny krok w ekspansji na rynki Azji Wschodniej, zdecydowaliśmy się na uruchomienie przedstawicielstwa VIGO Photonics na Tajwanie. Pandemia w dłuższym okresie może wpłynąć korzystnie na rozwój naszej działalności. Obecna sytuacja m.in. uwypukliła zalety automatyzacji szeregu obszarach gospodarki i życia społecznego, która nie będzie jednak możliwa bez zastosowania wysokiej klasy sensorów. Doświadczenia ostatnich miesięcy i unaocznione w tym okresie szanse biznesowe dla VIGO Photonics wpłyną na kształt strategii rozwoju spółki na kolejne lata, nad którą obecnie pracujemy. Nie mamy wątpliwości – potencjał rozwoju rynku, na którym działamy jest ogromny, a VIGO Photonics dziś jest na początku drogi na biznesowy szczyt – komentuje Adam Piotrowski, prezes VIGO Photonics S.A.

Największym rynkiem zbytu detektorów VIGO Photonics w 2020 r. pozostaje sektor przemysłowy, który odpowiadał w minionym półroczu za blisko 49% sprzedaży Grupy. Przemysłowymi odbiorcami detektorów VIGO Photonics są m.in. producenci analizatorów gazów, systemów monitoringu emisji oraz wykrywania wycieków gazów, jak również urządzeń wykorzystywanych w produkcji półprzewodników najnowszej generacji. Na drugie miejsce rankingu sprzedażowego, z 4,4 mln zł przychodów w analizowanym okresie, awansował segment medyczno-naukowy. To m.in. zasługa projektu realizowanego z nowym klientem VIGO Photonics.  Na trzecim miejscu, pod względem wielkości obrotów w I półroczu 2020 r. r., uplasowali się producenci rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa transportu – systemów do wykrywania awarii w kolejach dużych prędkości oraz systemy do wykrywania pożarów w pociągach. Sprzedaż w tym segmencie, 4,2 mln zł, wygenerowała blisko 16% całkowitych obrotów Spółki.

Dynamiczny wzrost sprzedaży w minionym okresie to w dużej mierze zasługa ponad 500 proc. wzrost sprzedaży w segmencie zbrojeniowym, do 3,9 mln zł. Wzrost sprzedaży związany jest z realizacją zamówień dla francuskiego koncernu Safran Aerotechnics, jak również wyższej sprzedaży dla polskiego PCO (specjalizującego się w produkcji urządzeń optoelektronicznych dla wojska).