‘- Wyniki trzeciego kwartału są dla nas kolejnym potwierdzeniem słuszności obranej drogi rozwoju naszego przedsiębiorstwa. W minionym kwartale osiągnęliśmy wzrost sprzedaży do trzech głównych grup odbiorców naszych produktów – przemysłu, sektora zbrojeniowego oraz sektora transportowego. Miniony okres był już kilkunastym z rzędu kwartałem wzrostu sprzedaży produktów adresowanych do sektora przemysłowego. Dynamiczna sprzedaż w tym obszarze to zasługa zarówno poszerzającego się grona odbiorców, jak i rosnących zamówień od stałych klientów VIGO Photonics, których produkty, oparte o naszą unikalną technologię, zyskują na popularności. O wzroście sprzedaży w segmencie zbrojeniowym przesądziła realizacja zleceń od francuskiej firmy Zodiac Aerotechnics, największego kontrahenta Spółki, współpraca z którym obiecująco się rozwija. Biorąc pod uwagę już pozyskane zamówienia, jak również obecnie prowadzone rozmowy w sprawie kolejnych zleceń, mamy potencjał, by zrealizować ambitny cel na 2019 r., jakim jest zakończenie roku z nowym rekordem sprzedaży i przekroczenie poziomu 40 mln zł przychodów w 2019 r. – komentuje Adam Piotrowski, prezes VIGO Photonics.

Segment przemysłowy w III kwartale br. odpowiadał za 56% przychodów  VIGO Photonics w minionym kwartale. Przemysłowymi odbiorcami detektorów VIGO Photonics są m.in. producenci analizatorów gazów, systemów monitoringu emisji oraz wykrywania wycieków gazów, jak również urządzeń wykorzystywanych w produkcji półprzewodników najnowszej generacji.

Drugą pod względem wielkości sprzedaży grupą odbiorców detektorów VIGO w minionym kwartale byli uplasowały się firmy z branży zbrojeniowej, z Zodiac Aerotechnics na czele. Segment ten odpowiadał za 29% przychodów firmy w minionym okresie.

Na trzecim miejscu, pod względem wielkości obrotów, uplasowali się producenci rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa transportu. Przychody ze sprzedaży produktów wykorzystywanych m.in. w systemach do wykrywania awarii w kolejach dużych prędkości oraz do wykrywania pożarów w pociągach wyniosły 0,9 mln zł, odpowiadając za 7% całkowitej sprzedaży okresu.