Giełdowy producent najbardziej zaawansowanych detektorów podczerwieni osiągnął w I kw. 2018 r. rekordowe 9,06 mln zł przychodów (44% wzrost rdr.), wypracowując 3,64 mln zł zysku netto. Dynamiczny wzrost przychodów i zysków został osiągnięty dzięki wzrostowi sprzedaży w kluczowych segmentów produktów – przemysłowym, aplikacjach bezpieczeństwa transportu oraz produktach dla sektora obronnego.

– Jednym z filarów realizowanej od 2016 r. strategii rozwoju VIGO Photonics jest wspieranie rozwoju rynku zbytu naszych produktów, tak poprzez promocję naszych unikalnych technologii i docieranie do nowych odbiorców, jak i zacieśnianie współpracy z obecnymi klientami m.in. poprzez wspólną pracę nad doskonaleniem technologicznym ich produktów. Wytężona praca u podstaw przynosi satysfakcjonujące efekty w postaci rosnących zamówień we wszystkich kluczowych obszarach naszego biznesu. Wypracowane w I kwartale br. wyniki stanowią dobry punkt odniesienia do dyskusji o potencjale wzrostu biznesu VIGO Photonics w kolejnych okresach. Mamy potencjał, by i w kolejnych kwartałach 2018 r. pochwalić się atrakcyjną, dwucyfrową dynamiką wzrostu przychodów i zysków. Nasz cel operacyjny na 2018 r. – blisko 50% wzrost sprzedaży i osiągnięcie 40 mln zł przychodów, pozostaje aktualny – ocenia Adam Piotrowski, prezes VIGO Photonics.

Największy, ponad 50% udział w wynikach VIGO Photonics za I kw. 2018 r., miała sprzedaż detektorów dla odbiorców z szeroko pojętego sektora przemysłowego. Prezes VIGO Photonics zwraca uwagę na systematyczny, stabilny wzrost przychodów w tym segmencie, osiągany dzięki współpracy ze zdywersyfikowanym, szerokim gronem producentów.
– Nasze urządzenia są dziś wykorzystywane m.in. do produkcji analizatorów gazów, przy kontroli pracy laserów czy w przemyśle półprzewodnikowym. Intensyfikacja współpracy z dynamicznie rosnącymi firmami przemysłowymi, w tym zmiana roli VIGO Photonics ze sprzedawcy detektorów na dostawcę zintegrowanych modułów detekcyjnych, pozwala tak na zwiększenie przychodów ze sprzedaży, jak i wzrost efektywności naszych detektorów i scementowanie relacji biznesowych z kontrahentami. Równolegle pracujemy nad dalszą promocją naszych technologii, docieraniem z przekazem o bezdyskusyjnych przewagach technologicznych VIGO Photonics do coraz szerszego grona firm, wspieramy prace nad rozwojem nowych produktów opartych o nasze rozwiązania. Sukces rynkowy kolejnych produktów opartych o technologie VIGO Photonics stwarza potencjał dla skokowego wzrostu sprzedaży naszej firmy – komentuje Adam Piotrowski.

Prezes giełdowej pozytywnie ocenia perspektywy rozwoju sprzedaży w segmencie rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa transportu. Detektory VIGO Photonics wykorzystywane są m.in. w produktach adresowanych do kolei szybkich prędkości. Sprzedaż w tym segmencie wygenerowała ponad 20% całkowitych obrotów Spółki w I kwartale 2018 r. – Inwestycje w rozwój transportu kolejowego, wspierane ze środków publicznych niemal na całym świecie, owocują wzrostem zainteresowania naszymi produktami. Liczymy, że 2018 r. przyniesie nie tylko wzrost obrotów z naszymi dotychczasowymi partnerami, ale i pierwsze istotne zamówienia od nowych kontrahentów m.in. z Chin – informuje Adam Piotrowski.

Jednymi z kluczowych odbiorców detektorów VIGO Photonics są firmy z branży zbrojeniowej.
W I kwartale segment zbrojeniowy odpowiadał za blisko 20% sprzedaży spółki. W ocenie Zarządu VIGO Photonics zlecenia z branży zbrojeniowej, w tym od francuskiej firmy Zodiac Aerotechnics, będą jednym z głównych motorów wzrostu sprzedaży w 2018 r. Tylko w oparciu o już otrzymane zamówienia wartość obrotów z francuskim kontrahentem wzrośnie w 2018 r. o ponad 60%, do 1,3 mln euro, z czego ponad 80% ma zostać rozliczonych w II i III kw. 2018 r.