Giełdowy producent najbardziej zaawansowanych detektorów średniej podczerwieni zamknął
I półrocze 2018 r. z 27% wzrostem przychodów, do rekordowych 18,7 mln zł. Zysk netto wzrósł z 6,2 mln zł do 7,2 mln zł, co jest najlepszym półrocznym rezultatem w historii. Rekordowe wyniki zostały osiągnięte dzięki systematycznie rosnącemu wolumenowi sprzedawanych detektorów, napędzanemu przez coraz większe zamówienia od kluczowych klientów przy równoczesnej dywersyfikacji grona odbiorców.

– Wyniki osiągnięte w minionym półroczu stanowią najlepsze potwierdzenie słuszności realizowanej strategii rozwoju VIGO Photonics. Wzrost wolumenu sprzedawanych detektorów, przesuwanie ciężaru oferty w kierunku zintegrowanych modułów, zacieśnianie relacji z kluczowymi klientami oraz poszerzanie grona odbiorców naszych produktów pozwoliły nam wypracować w minionym półroczu rekordowe wyniki. Celem na 2018 r. jest ponad 30% wzrost sprzedaży rdr. i sięgnięcie 40 mln zł przychodów, przy zachowaniu niezmiennie atrakcyjnych marż. To ambitny, ale możliwy do zrealizowania plan. Zakładając utrzymanie wysokiej dynamiki wzrostu sprzedaży do kluczowych klientów, zgodną z planem realizację zleceń dla nowych klientów oraz finalizację zamówieniami prowadzonych z potencjalnymi klientami rozmów o współpracy, mamy potencjał by osiągnąć tegoroczny cel sprzedażowy – komentuje Adam Piotrowski, prezes VIGO Photonics.

Za blisko połowę wypracowanych w II kw. 2018 r. przychodów odpowiadała sprzedaż detektorów dla odbiorców z szeroko pojętego sektora przemysłowego. Wzrost sprzedaży w tym segmencie wyniósł w minionym półroczu 37%. Drugie miejsce w sprzedażowym rankingu VIGO Photonics zajęły detektory sprzedawane firmom z branży zbrojeniowej, odpowiadające za 22% przychodów Spółki w I półroczu br. Znakomita większość przychodów segmentu została osiągnięta w ramach realizacji kontraktu z Zodiac Aerotechnics, francuską firmą z branży zbrojeniowej, będącą równocześnie największym pojedynczym klientem VIGO Photonics. Trzeci pod względem wielkości sprzedaży segment rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa transportu odpowiadał w I półroczu br. za 20% przychodów VIGO Photonics. Kluczowy odbiorca segmentu, amerykańska grupa Catepillar, zwiększyła w I półroczu 2018 r. poziom zamówień o 44%. Pozytywny wpływ na sprzedaż segmentu miały również pierwsze zamówienia od nowopozyskanych kontrahentów z Chin, dostarczających systemy bezpieczeństwa dla chińskich kolei.