– Mamy za sobą kolejny kwartał dynamicznego wzrostu przychodów. Wypracowany w III kwartale wynik stanowi dobre potwierdzenie słuszności podejmowanych działań sprzedażowych i marketingowych, równocześnie zachęca nas do zintensyfikowania wysiłków skoncentrowanych na pozyskiwaniu nowych, większych zleceń od dotychczasowych i nowych kontrahentów. Oczekuję, że 2017 r. zamkniemy z satysfakcjonującym wzrostem przychodów, w kolejnych latach liczymy zaś na skokowy wzrost skali naszej działalności  – ocenia Adam Piotrowski, prezes VIGO Photonics.

Bestsellerem VIGO Photonics w III kw. 2017 r. były detektory adresowane do szeroko pojętego sektoru sektora przemysłowego, w tym producentów urządzeń służących do kontroli jakości powietrza i detekcji gazów. zbrojeniowego, które odpowiadały za ponad jedną trzecią sprzedaży w tym kwartale. Sprzedaż w tym segmencie wzrosła w III kw. o 32%, wypracowując ponad dwie trzecie całkowitych przychodów spółki w tym okresie. Jeszcze szybciej, bo o niemal 40%, wzrosła sprzedaż detektorów do ośrodków badawczych i naukowych, odpowiadająca za 11% obrotów III kwartału. Z kolei w III kwartale zmniejszył się udział sprzedaży do segmentu zbrojeniowego w ogólnych przychodach spółki. Zarząd VIGO Photonics ocenia, że współpraca z francuskim partnerem może zostać zintensyfikowana już w I połowie 2018 r.  Realizując strategię rozwoju VIGO Photonics inwestuje w rozbudowę mocy produkcyjnych. W I połowie 2017 r. uzyskała pozwolenie na budowę nowego zakładu produkcyjnego w Ożarowie Mazowieckim, a w III kwartale rozpoczęła m.in. realizację odwiertów geotermalnych.  Ukończenie budowy zakładu planowane jest na I połowę 2018 r.