Przedstawiciele VIGO Photonics – Krzysztof Młynarczyk, Atrur Trajnerowicz oraz Mateusz Żbik wzięli udział w spotkaniu konsorcjantów międzynarodowego projektu WaterSpy.

Spotkanie było podsumowaniem 18 miesięcy prac w ramach projektu i zostało zorganizowane przez jednego z partnerów, Politechnikę Wiedeńską (TU Wien). Spotkaniu towarzyszyła konferencja „Advances in mid-IR based sensing: sources detectors and applications” gdzie Mateusz Żbik prezentował wyniki z opracowania modułu zbalansowanego na potrzeby projektu WaterSpy (Development of infrared balanced detection module based on HgCdTe detectors).

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu z przebiegu spotkania oraz konferencji:
http://www.youtube.com/watch?v=gz4QaWUhGlo

Więcej informacji dotyczących projektu WaterSpy:
www.waterspy.eu