Raport bieżący nr 25/2020 z dnia 17.11.2020 roku

Zarząd Spółki VIGO Photonics S.A. (“Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 17.11.2020 roku Spółka podpisała z Bankiem Gospodarstwa Krajowego aneks do umowy o dofinansowanie projektu technologicznego nr umowy: POIR.03.02.02-00-1638/18-00 pt.: „Wdrożenie opracowanej w ramach projektu „Narażenia” technologii produkcji chipów detekcyjnych” („Projekt”) w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Poddziałanie 3.2.2 – „Kredyt na innowacje technologiczne”.

 

Szczegółowa podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne