Raport bieżący nr 6/2020 z dnia 8 kwietnia 2020 roku

zakresie wytwarzania związków półprzewodnikowych III-V. Zakończenie procedury weryfikacyjnej uzależnione było od uzyskania odpowiedniej ilości zamówień lub osiągnięcia określonego progu przychodów ze sprzedaży warstw półprzewodnikowych.

W dniu 8 kwietnia 2020 r. nastąpiło podpisanie protokołu potwierdzającego realizację ww. warunków oraz przejście do fazy produkcyjnej wspólnego przedsięwzięcia.