Raport bieżący nr 8/2015 z dnia 7.04.2015 roku

Zarząd VIGO Photonics S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (dalej: Emitent) informuje, że począwszy od kwietnia 2015 r. Emitent rozpocznie publikację raportów bieżących zawierających informację o przychodach ze sprzedaży osiągniętych w minionym kwartale. Raporty te publikowane będą nie później niż 10 dnia roboczego po zakończeniu kwartału.

W związku z powyższym Zarząd Emitenta informuje, że w I kwartale 2015 r. przychody Emitenta wyniosły 5 565 198,94 zł, wobec 5 066 780,14 zł w I kwartale 2014 r.

 

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne