Raport bieżący nr 1/2014 z dnia 19.11.2014 roku

Zarząd spółki VIGO Photonics S.A.  („Spółka”) informuje, że dziś, tj. 19-11-2014 roku, Spółka przystępuje do Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji („ESPI”) oraz rozpoczyna przekazywanie informacji za pomocą systemu ESPI.

Podstawa prawna:
Regulamin ESPI §11 pkt 1