Raport bieżący nr 18/2019 z dnia 29.10.2019 roku

Zarząd VIGO Photonics S.A. (Emitent), zawiadamia iż publikacja raportu okresowego za III kwartał 2019 roku nastąpi w dniu 8 listopada 2019 roku (piątek).