Raport bieżący nr 16/2019 z dnia 16.08.2019 roku

Zarząd VIGO Photonics S.A. (Emitent), zawiadamia iż publikacja raportu okresowego za I półrocze 2019 roku nastąpi w dniu 21 sierpnia 2019 roku (środa).

 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe