Raport bieżący nr 2/2014 z dnia 19.11.2014 roku

Zarząd VIGO Photonics S.A. ( „Spółka”) informuje, że w dniu 12 listopada dokonany został ostateczny przydział Akcji Oferowanych w ramach Oferty Publicznej.

Spółka podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:
Przydzielono wszystkie 294 250 Akcji Oferowanych, w tym w ramach sprzedaży 43 000 akcji serii A i 216 250 akcji serii C oraz 35 000 Akcji Oferowanych nowej emisji serii D.
Akcje  przydzielono w następujący sposób:
– 254 000 Akcji Oferowanych przydzielono Inwestorom Instytucjonalnym,
– 40 250 Akcji Oferowanych przydzielono Inwestorom Indywidualnym.

Średnia  stopa redukcji zapisów Inwestorów Indywidualnych wyniosła 86,3%.
Zapisy w Transzy Instytucjonalnej nie podlegały redukcji.

Cena Sprzedaży Akcji była równa 180 zł za akcję.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 184 poz. 1539)