Raport bieżący nr 5/2020 z dnia 1 kwietnia 2020 r.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2020 z dnia 14 lutego 2020 r. informującego o otrzymaniu wstępnego zamówienia od firmy ZODIAC AEROTECHNICS SAS z siedzibą w Plaisir, we Francji, na dostawę detektorów podczerwieni na łączną kwotę 5 400 000,00 EUR, Zarząd VIGO Photonics S.A. („Emitenta”) informuje, że do dnia dzisiejszego nie otrzymał potwierdzenia ww. zamówienia.

Z informacji posiadanych przez Zarząd Emitenta wynika, że opóźnienie ma wyłącznie charakter techniczny i zostanie potwierdzone.

W ocenie Zarządu Emitenta opóźnienie nie będzie miało wpływu na planowane terminy i wolumeny dostaw. Emitent rozpoczął przygotowania do produkcji zgodnie z planem.