Raport bieżący nr 13/2019 z dnia 8 lipca 2019 roku

Zarząd VIGO Photonics S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 8 lipca 2019 r. powziął informację, iż łączna wartość obrotów pomiędzy Emitentem a spółkami wchodzącymi w skład grupy kontrahenta, niemieckiego producenta urządzeń przemysłowych, w ciągu ostatnich 12 miesięcy wyniosła 6 042 721, 63 PLN netto.

Łączna wartość zamówień zrealizowanych  przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta i tym samym stanowi kryterium uznania obrotów za umowę znaczącą.

Podstawa prawna: art. 17 MAR ust. 1 MAR- informacje poufne.