Raport bieżący nr 4/2015 z dnia 9.01.2015 roku

Zarząd spółki VIGO Photonics (“Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał Komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., w którym poinformowano, że zgodnie z uchwałą nr 2/15 z 2 stycznia 2015 roku w Krajowym Depozycie nastąpi z dniem 12 stycznia 2015 roku rejestracja 35.000 akcji i oznaczenie ich kodem PLVIGOS00015.

Podstawa prawna:
§34 ust.1 pkt 1 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.