Raport bieżący nr 7/2016 z dnia 21 marca 2016 r.

Zarząd Spółki VIGO Photonics S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 21.03.2016r. zatwierdził Strategię rozwoju i działania Spółki na lata 2016-2020.
Podstawowym celem Zarządu Emitenta jest wzrost wartości Spółki dla akcjonariuszy, osiągany poprzez wzrost uzyskiwanych przychodów ze sprzedaży do poziomu: 40 mln zł w 2017 roku, 80 mln zł w 2020 roku oraz utrzymanie wysokiego poziomu rentowności Spółki w konsekwencji wzrost jej wyników finansowych do poziomu: EBITDA 17 mln w 2017 roku i 30 mln zł w 2020 roku.
Celem strategicznym VIGO Photonics S.A. jest utrzymanie pozycji lidera na dynamicznie rozwijającym się rynku fotonowych detektorów podczerwieni, dostarczającego najbardziej zaawansowane rozwiązania fotoniczne na świecie.
W ocenie Zarządu obecne trendy społeczno-ekonomiczne wskazują na potencjał wykorzystania technologii Spółki w zastosowaniach związanych z medycyną, ochroną środowiska, internetem rzeczy oraz zaawansowanym wytwarzaniem (industry 4.0). Dzięki znajomości branży (producenci, aplikacje, rozwiązania) Spółka jest  w stanie stworzyć produkty odpowiadające na indywidualne potrzeby oraz dostarczyć unikalne, najwyższej jakości produkty po przystępnej cenie.

Wzrost i rozwój Spółki Zarząd postanowił oprzeć o trzy filary:
1. Wykorzystanie efektu skali poprzez:
• zwiększenie mocy produkcyjnych do 100 tys. szt. rocznie;
• znaczące obniżenie ceny detektorów.
Spółka planuje budowę nowego zakładu produkcyjnego w Ożarowie Mazowieckim, o wyższych parametrach technicznych (przepustowość do 100 tys. szt./rok) oraz jakościowych (zwiększenie czystości technologicznej, zwiększenie efektywności produkcji, standaryzacja produkcji, osiągniecie masowej skali produkcji). W ramach zakładu planowane jest także utworzenie centrum aplikacyjno-wdrożeniowego, którego celem jest skrócenie okresu wdrożenia nowych i rozwijanych technologii do produkcji. Nakłady inwestycyjne związane z budową zakładu szacowane są na kwotę do 55 mln zł. Spółka wskazuje następujące źródła finansowania: dotacje UE (do 30%), finansowanie dłużne (min. 50%) oraz środki własne Spółki.
2. Rozwój technologii produkcji  Zarząd kontynuował będzie prowadzenie prac badawczych i rozwojowych w celu ciągłego udoskonalenia parametrów technicznych produktów oraz utrzymania przewagi technologicznej VIGO nad konkurencją.
3. Zwiększanie wartości dodanej dla Klientów: Zwiększanie wartości dodanej dla Klientów Zarząd zamierza osiągną poprzez oferowanie komplementarnych produktów i usług, ułatwiając klientom budowę produktów dla końcowego użytkownika oraz skracając okres od pomysłu do wdrożenia. Spółka planuje utworzenie centrum aplikacyjno-wdrożeniowego, co pozwoli, wykorzystując wiedzę i doświadczenie personelu VIGO skrócić okres wdrażania nowych urządzeń.
Jednym z założeń strategii jest kontynuowanie przez Spółkę stabilnej polityki dywidendowej.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne