Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2023 r.