Raport bieżący nr 23/2020 z dnia 29.10.2020 roku

Zarząd Spółki VIGO Photonics S.A.(„Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 29.10.2020 roku powziął informację o wpisaniu na listę podmiotów rekomendowanych do dofinansowania projektu badawczego – nr wniosku: TECHMATSTRATEG-III/0026/2019 pt.: „Technologie układów fotoniki scalonej na zakres średniej podczerwieni” w ramach programu Nowoczesne technologie materiałowe” – TECHMATSTRATEG, organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

 

Szczegółowa podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne