Raport bieżący numer 14/2022 z dnia 8 lipca 2022 roku.

Zarząd VIGO Photonics S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim informuje, że w II
kwartale 2022 r. przychody Emitenta wyniosły 20 307 588,92 zł, wobec 18 010 781,98 zł w II kwartale 2021 r. Wzrost przychodów ze sprzedaży, jaki nastąpił w
porównywanych okresach wynosi 12,75%.

W załączeniu przesyłamy tabelę „Przychody ze sprzedaży w podziale na
aplikacje”.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.