Raport bieżący nr 20/2016 z dnia 06.07.2016 roku

Zarząd VIGO Photonics S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim informuje, że w II kwartale 2016 r. przychody Emitenta wyniosły 7 022 212,77 zł, wobec 8 144 152,08 zł w II kwartale 2015 r. Spadek przychodów ze sprzedaży, jaki nastąpił w porównywanych okresach wynosi 13,78 %.
Spółka w II kwartale 2016 r. wobec I kwartału 2016 r. odnotowała wzrost przychodów wynoszący 49,74 %.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne