Giełdowy producent najbardziej zaawansowanych detektorów średniej podczerwieni wypracował w II kw. 2018 r. 9,8 mln zł przychodów, o 14% więcej niż rok wcześniej. To najlepszy kwartalny wynik w dotychczasowej historii VIGO Photonics. Giełdowa spółka zwiększyła w minionym kwartale sprzedaż do odbiorców przemysłowych, producentów aplikacji bezpieczeństwa transportu oraz ośrodków naukowych, zamykając półrocze z zamówieniami z segmentu wojskowego pozwalającymi na wzrost sprzedaży w tym segmencie w III kw. 2018 r.

– Mamy za sobą udane półrocze, zakończone sprzedażowym rezultatem zgodnym z planem rozwoju na 2018 r., zakładającym skokowy wzrost przychodów, do poziomu 40 mln zł rocznie. Na wzrost sprzedaży w II kwartale 2018 r., jak i w całym I półroczu br. złożyły się zarówno większe zamówienia od zdywersyfikowanego grona współpracujących z nami od lat kontrahentów, popyt na produkty których systematycznie rośnie, jak i zlecenia od nowopozyskanych klientów. Systematyczna praca nad wzmacnianiem i rozwijaniem relacji biznesowych, promocją naszych technologii, doskonaleniem technologicznym naszych produktów i oferowaniem klientom wartości dodanej w postaci np. zintegrowanych modułów, możliwych do wykorzystania niemal na zasadach „plug&play” przekładają się na rosnące zainteresowanie naszymi produktami. Osiągnięte w minionym półroczu, zarówno ze względu na skalę jak i jakość osiągniętych przychodów, utwierdzają nas w przekonaniu, że mamy potencjał, by w kolejnych okresach dalej dynamicznie się rozwijać – ocenia Adam Piotrowski, prezes VIGO Photonics.

Za blisko połowę wypracowanych w II kw. 2018 r. przychodów odpowiadała sprzedaż detektorów dla odbiorców z szeroko pojętego sektora przemysłowego. Wzrost sprzedaży w tym segmencie wyniósł w minionym kwartale 28%. Detektory VIGO Photonics wykorzystywane są m.in. do produkcji urządzeń do kontroli jakości powietrza i detekcji gazów, przy kontroli pracy laserów czy w przemyśle półprzewodnikowym.

Na drugim miejscu sprzedażowego podium zajęły detektory sprzedawane firmom z branży zbrojeniowej, odpowiadające za 24% przychodów Spółki w II kwartale br. Największym odbiorcom produktów VIGO Photonics niezmiennie pozostaje francuska firma Zodiac Aerotechnics, dla której giełdowa spółka realizuje dostawy w ramach zamówień o łącznej wartości 5,5 mln zł. – W I połowie roku rozliczyliśmy ponad 50% otrzymanego zamówienia. Pozostałą część dostaw zrealizujemy do końca 2018 r., z których większość przypadnie na rozpoczęty właśnie kwartał. Nie wykluczamy, iż jeszcze w 2018 r. otrzymamy kolejne, istotne wartościowo zlecenia od francuskiego kontrahenta – komentuje prezes.

Na trzecim miejscu, pod względem wielkości obrotów w II kw. 2018 r., uplasowali się producenci rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa transportu. Sprzedaż w tym segmencie wygenerowała blisko 19% całkowitych obrotów Spółki w minionym okresie. – Obok zamówień od naszego głównego partnera w tym segmencie, grupy Catepillar, w minionym okresie zwiększyliśmy sprzedaż do kontrahentów z Chin, produkujących systemy dla dynamicznie rozwijających się w tym kraju kolei szybkich prędkości. Liczymy na dalsze zamówienia z tego segmentu i dynamiczny wzrost sprzedaży w skali całego roku – kończy Adam Piotrowski.