W związku z dynamicznym rozwojem, VIGO Photonics rozpoczyna kolejny etap realizacji Strategii VIGO 2020 – budowę nowego zakładu produkcyjnego.

Strategia VIGO 2020 powiązana jest ze stałym wzrostem zapotrzebowania na nasze produkty. Wychodząc naprzeciw klientom, planujemy rozbudowę naszej firmy oraz zwiększenie mocy produkcyjnych do 100 tysięcy detektorów rocznie. Budowa nowego zakładu produkcyjnego w Ożarowie Mazowieckim oraz stworzenie centrum aplikacyjno-wdrożeniowego są kluczowymi elementami realizacji tej strategii.  Umożliwią one seryjną, efektywną kosztowo produkcję, co będzie miało bezpośredni wpływ na jeszcze bardziej atrakcyjne ceny naszych produktów.

Pierwszym etapem inwestycji jest budowa hali montażowej. Inwestycja jest realizowana w ramach „Nowa generacja hermetyzowanych miniaturowych modułów detekcyjnych z szerokopasmową elektroniką” umowa nr POIR.03.02.02-00- 0209/16 z dnia 05.10.2016 r. w ramach Poddziałania 3.2.2 Kredyt na Innowacje Technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W dniu 18 kwietnia 2017 r. rozpoczęło się postępowanie dotyczące wyboru Generalnego Wykonawcy nowego zakładu. Szczegółowe informacje oraz dokumentacja przetargowa umieszczona jest pod następującym adresem http:/www.vigo.com.pl/ZOZ_03_17

Szczegółowych informacji udziela Pan Daniel Kryś, e-mail: daniel.krys@suezpolska.pl tel: +48 784 694 863