Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2024 r.