Raport bieżący nr 6/2014 z dnia 21.11.2014 roku

Zarząd spółki VIGO Photonics (“Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał Komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., w którym poinformowano, że zgodnie z uchwałą nr 932/14 z 6 listopada 2014 roku w Krajowym Depozycie nastąpi z dniem  24 listopada 2014 roku rejestracja 434 750 akcji i oznaczenie ich kodem PLVIGOS00015.

Podstawa prawna:
§34 ust.1 pkt 1 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim