Raport bieżący numer 14/2024 z dnia 15 kwietnia 2024 roku.

Zarząd VIGO Photonics S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim informuje, że w I kwartale 2024 r. skonsolidowane przychody Emitenta wyniosły 15 835 231,37 zł, wobec 18 750 312,54 zł w I kwartale 2023 r. Spadek przychodów ze sprzedaży, jaki nastąpił w porównywanych okresach wynosi 15,15%.

Natomiast indywidualne przychody Emitenta za I kwartał 2024 roku wyniosły 15 709 007,21 zł, wobec 17 041 474,71 zł w I kwartale 2023 r. Spadek przychodów ze sprzedaży, jaki nastąpił w porównywanych okresach wynosi 7,82%.

W załączeniu przesyłamy tabelę „Przychody ze sprzedaży w podziale na aplikacje”.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne