home-icon/Home / Public orders / Zapytanie ofertowe nr MRN-WS/6 z dnia 25 października 2021 r. dostawa części do MOCVD Aixtron AIX2800 G4

Zapytanie ofertowe nr MRN-WS/6 z dnia 25 października 2021 r. dostawa części do MOCVD Aixtron AIX2800 G4

Zamawiający: VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000113394, posiadająca numer NIP: 5270207340, REGON: 010265179, o kapitale zakładowym w wysokości 729.000,00 złotych (w całości wpłaconym).

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa towarów potrzebnych do realizacji przez Zamawiającego projektu pod nazwą „Nowe przezroczyste elektrody dla laserów VCSEL” w ramach konkursu „M-era-Net” akronim projektu TRAVEL współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dla Zamawianego części do MOCVD Aixtron AIX2800 G4.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje następujące elementy:
–  1 szt. kwarcowy dysk podtrzymujący planetę o wymiarach D=152, 12×4”, 12-fa
–  1 szt. kwarcowa tuba 14fold, 12fold, D = 96, L = 48.7

Termin realizacji Zamówienia:
Najszybciej jak to możliwe, nie później niż 16 tygodni od dnia złożenia zamówienia.
Termin realizacji zamówienia obejmuje gotowość do przekazania towaru Zamawiającemu, odpowiadającego zastosowaniu zasady EXW Incoterms2020. Zgodnie z zasadą EXW (ex works), za moment dostarczenia towaru uznaje się moment pozostawienia go do dyspozycji kupującego w miejscu wskazanym przez dostawcę (fabryka, zakład etc.).
Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania innej zasady Incoterms2020 (m.in. FCA, DAP etc.), pod warunkiem dotrzymania terminu, o którym mowa powyżej.

Termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 31 października 2021 r.

Zasady postępowania opisane są szczegółowo w załączonym pliku w wersji polskiej i angielskiej.