home-icon/Home / Public orders / Zapytanie ofertowe nr MRN-WS/9 z dnia 14 grudnia 2021 r. dostawę gazu AsH3

Zapytanie ofertowe nr MRN-WS/9 z dnia 14 grudnia 2021 r. dostawę gazu AsH3

Zamawiający: VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000113394, posiadająca numer NIP: 5270207340, REGON: 010265179, o kapitale zakładowym w wysokości 729.000,00 złotych (w całości wpłaconym).

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa towarów potrzebnych do realizacji przez Zamawiającego projektu pod nazwą „Nowe przezroczyste elektrody dla laserów VCSEL” w ramach konkursu „M-era-Net” akronim projektu TRAVEL współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego gazu – arsenowodoru (AsH3), którego szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego

Termin realizacji Zamówienia:
Termin realizacji zamówienia: 1 października 2022 r.

Termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 21 grudnia 2021 r.

Zasady postępowania opisane są szczegółowo w załączonym pliku w wersji polskiej i angielskiej.

UWAGA!
W dniu 23.12.2021 r. Zamawiający dokonał rozstrzygnięcia postępowania , najlepszą ofertę złożyła firma:
Nippon Gases Belgium NV
Nijverheidsstraat 4
2260 Oevel Belgium