home-icon/Home / Public orders / Zapytanie ofertowe nr ZOZ-06_16 z dnia 18.11.2016

Zapytanie ofertowe nr ZOZ-06_16 z dnia 18.11.2016

Zapytanie ofertowe dotyczące towarów potrzebnych do realizacji badań przemysłowych i prac rozwojowych w ramach projektu pt: “Niechłodzone i minimalnie chłodzone detektory podczerwieni o wysokiej niezawodności i odporności na narażenia środowiskowe” – Działanie 1.1 “Projekty B+R przedsiębiorstw” Poddziałanie 1.1.1 “Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zapytanie dotyczy płytek GaAs do hodowli epitaksjalnych heterostruktur HgCdTe – płytki do maszyny laboratoryjnej – wykonane arsenku galu krystalicznego, który posiada konstrukcję o precyzyjnie określonej orientacji krystalograficznej, do zastosowań w procesie epitaksji (wzrostu) warstw półprzewodnikowych. Płytki GaAs są wymienione wg nazwy i potrzebnej ilości podaje “ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZOZ-06_16” wraz z parametrami technicznymi w Załączniku 2.