home-icon/Home / Public orders / Zapytanie ofertowe nr ZOZ-03_16 z dnia 28.09.2016

Zapytanie ofertowe nr ZOZ-03_16 z dnia 28.09.2016

Zapytanie ofertowe dotyczące usług naukowo- badawczych “Badania szybkości odpowiedzi struktur detekcyjnych, detektorów i modułów detekcyjnych” w ramach projektu pt: “Niechłodzone i minimalnie chłodzone detektory podczerwieni o wysokiej niezawodności i odporności na narażenia środowiskowe” – Działanie 1.1 “Projekty B+R przedsiębiorstw” Poddziałanie 1.1.1 “Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.