Choose location

This is my archive

bar

Informacja o przychodach osiągniętych w II kwartale 2022 roku.

Raport bieżący numer 14/2022 z dnia 8 lipca 2022 roku.

Zawarcie umów na finansowanie inwestycji

Raport bieżący numer 13/2022 z dnia 23 czerwca 2022 roku.

WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

Raport bieżący numer 12/2022 z dnia 14 czerwca 2022 roku.

UCHWAŁY ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PODJĘTE W DNIU 14 CZERWCA 2022 ROKU

Raport bieżący numer 11/2022 z dnia 14 czerwca 2022 roku.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NA DZIEŃ 14 CZERWCA 2022 ROKU

Raport bieżący numer 10/2022 z dnia 19 maja2022 roku.

UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE OCENY WNIOSKU ZARZĄDU W PRZEDMIOCIE PODZIAŁU ZYSKU ZA ROK OBROTOWY 2021 I WYPŁATY DYWIDENDY

Raport bieżący numer 9/2022 z dnia 18 maja2022 roku.

UCHWAŁA ZARZĄDU W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU ZA ROK OBROTOWY 2021 I WYPŁATY DYWIDENDY

Raport bieżący numer 8/2022 z dnia 18 maja2022 roku.

Korekta: Śródroczne sprawozdanie finansowe za I kwartał 2022 r.

Korekta raportu okresowego- jednostkowego raportu kwartalnego za I kwartał 2022 rokPodstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresoweTreść raportu RB 6/2022:Zarząd VIGO Photonics S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim przekazuje do publicznej wiadomości korektęjednostkowego raportu kwartalnego…

Korekta raportu okresowego- jednostkowego raportu kwartalnego za I kwartał 2022 rok

Raport bieżący numer 7/2022 z dnia 10 maja 2022 roku.

Korekta raportu okresowego- jednostkowego raportu kwartalnego za I kwartał 2022 rok

Raport bieżący numer 6/2022 z dnia 10 maja 2022 roku.