home-icon/Home / Public orders / Zapytanie ofertowe SDM-WS/7/2019 z 9 marca 2020 r.

Zapytanie ofertowe SDM-WS/7/2019 z 9 marca 2020 r.

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa arsenowodoru (AsH3) oraz fosforowodoru (PH3) potrzebnego do realizacji przez Zamawiającego projektu pod nazwą „Technologia produkcji kluczowych dla rozwoju fotoniki nowatorskich struktur epitaksjalnych oraz przyrządów laserujących VCSEL” w ramach konkursu Ścieżka dla Mazowsza/2019, nr wniosku o dofinansowanie: MAZOWSZE/0032/19, umowa z dnia 21 listopada 2019 r. nr: MAZOWSZE/0032/19-00 zawarta z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Termin realizacji Zamówienia:
– arsenowodór – 4 miesiące od dnia złożenia zamówienia;
-fosforowodór – 6 tygodni od dnia złożenia zamówienia.

Termin składania ofert 12.03.2020 r. 

Szczegółowy opis zamówienia wraz z formularzem oferty znajduje się w załącznikach przygotowanych w języku polskim i angielskim.

Zamawiający informuje, o rozstrzygnięciu przetargu. Najlepszą ofertę przedstawił:

Nippon GAses Benelux N.V

Metropoolstraat 17 2900 Schoten

Oferta otrzymała 100 punktów zgodnie z metodologią obliczania oceny.