home-icon/Home / Public orders / Zapytanie ofertowe nr ZOZ_08_17 z dnia 26.06.2017

Zapytanie ofertowe nr ZOZ_08_17 z dnia 26.06.2017

Zapytanie ofertowe nr ZOZ_08_17 z dnia 26.06.2017

Zapytanie ofertowe dotyczy wykonania robót budowlanych polegających na wykonaniu odwiertów geotermalnych na potrzeby instalacji pomp ciepła w związku z kompleksową budową nowego zakładu produkcyjnego detektorów podczerwieni o wyższych parametrach jakościowych (zwiększenie czystości technologicznej, zwiększenie efektywności produkcji, standaryzacja produkcji, osiągnięcie masowej skali produkcji) o docelowej wydajności ok. 100 tys. sztuk detektorów rocznie w ramach projektu „Nowa generacja hermetyzowanych miniaturowych modułów detekcyjnych z szerokopasmową elektroniką” w ramach Poddziałania 3.2.2 Kredyt na Innowacje Technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Wyjaśnienia do pytań oferentów do Zapytania ofertowego nr ZOZ-08_17

2017.07.05

 

2017.08.07

 

Attachments