home-icon/Home / Public orders / Zapytanie ofertowe nr ZOZ_02_17 z dnia 31.03.2017

Zapytanie ofertowe nr ZOZ_02_17 z dnia 31.03.2017

Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy oraz wdrożenia systemu informatycznego klasy MES (Manufacturing Execution System – System Realizacji Produkcji) w ramach projektu „Nowa generacja hermetyzowanych miniaturowych modułów detekcyjnych z szerokopasmową elektroniką” (umowa POIR.03.02.02-00-0209/16) w ramach Poddziałania 3.2.2 Kredyt na Innowacje Technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Wyjaśnienia do pytań oferentów do Zapytania ofertowego nr ZOZ-02_17

2017.04.06

1) Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego nr ZOZ-02_17 dotyczącego dostawy oraz wdrożenia systemu informatycznego klasy MES (Manufacturing Execution System – System Realizacji Produkcji)

 

2017.04.14

2) Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego nr ZOZ-02_17 dotyczącego dostawy oraz wdrożenia systemu informatycznego klasy MES (Manufacturing Execution System – System Realizacji Produkcji)

 

2017.04.28

3) Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego nr ZOZ-02_17 dotyczącego dostawy oraz wdrożenia systemu informatycznego klasy MES (Manufacturing Execution System – System Realizacji Produkcji)

 

2017.05.08

4) Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego nr ZOZ-02_17 dotyczącego dostawy oraz wdrożenia systemu informatycznego klasy MES (Manufacturing Execution System – System Realizacji Produkcji)

 

Zamawiający informuje, iż na podstawie pkt 16.2 Zapytania Ofertowego nr ZOZ-02_17 z dnia 31 marca 2017 roku zmianie ulega treść punktu 4 i punktu 6 zapytania ofertowego.

2017.04.14 Informacja o zmianach Zapytania ofertowego nr ZOZ-02_17
Zapytanie ofertowe nr ZOZ-01_17 z dnia 17.03.2017 – po zmianach

 

Zamawiający informuje, iż na podstawie pkt 16.2 Zapytania Ofertowego nr ZOZ-02_17 z dnia 31 marca 2017 roku zmianie ulega treść punktu 8 zapytania ofertowego, w konsekwencji czego zostaje wydłużony do dnia 12 maja 2017 r. termin składania ofert.
2017.05.04 Informacja o zmianach Zapytania ofertowego nr ZOZ-02_17

Zapytanie ofertowe nr ZOZ-01_17 z dnia 17.03.2017 – po zmianach (2)

 

2017.06.05
Informacja o Wykonawcach dopuszczonych do udziału w dialogu konkurencyjnym

 

2017.12.22

Informacja o wybranym wykonawcy

 

Attachments