home-icon/Home / Public orders / Zapytanie ofertowe nr ZOZ_01_17 z dnia 17.03.2017

Zapytanie ofertowe nr ZOZ_01_17 z dnia 17.03.2017

Zapytanie ofertowe dotyczące 3 sztuk oscyloskopów cyfrowych w ramach projektu „Nowa generacja hermetyzowanych miniaturowych modułów detekcyjnych z szerokopasmową elektroniką” (umowa POIR.03.02.02-00-0209/16) w ramach Poddziałania 3.2.2 Kredyt na Innowacje Technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wyjaśnienia do pytań oferentów do Zapytania ofertowego nr ZOZ-01_17

2017.03.23

1) Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego nr ZOZ-01_17 dotyczącego dostawy 3 sztuk oscyloskopów cyfrowych

 

Zamawiający informuje, iż na podstawie pkt 10.1 Zapytania Ofertowego nr ZOZ-01_17 z dnia 17 marca 2017 roku zmianie ulega wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do wymienionego Zapytania Ofertowego. W konsekwencji, zgodnie z punktem 15.2 Zapytania Ofertowego, Zamawiający niniejszym wydłuża termin składania ofert do dnia 30 marca 2017 roku.

2017.03.23 Informacja o zmianach Zapytania ofertowego nr ZOZ-01_17

Zapytanie ofertowe nr ZOZ-01_17 z dnia 17.03.2017 – po zmianach

Załącznik nr 5 – wzór umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą – po zmianach

 

2017.03.28

2) Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego nr ZOZ-01_17 dotyczącego dostawy 3 sztuk oscyloskopów cyfrowych

 

Attachments