home-icon/Home / Public orders / Zapytanie ofertowe nr SDM-WS/1/2019 z dnia 16 grudnia 2019 r.

Zapytanie ofertowe nr SDM-WS/1/2019 z dnia 16 grudnia 2019 r.

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa, towarów potrzebnych do realizacji przez Zamawiającego – VIGO Photonics S.A. projektu pod nazwą „Technologia produkcji kluczowych dla rozwoju fotoniki nowatorskich struktur epitaksjalnych oraz przyrządów laserujących VCSEL” w ramach konkursu Ścieżka dla Mazowsza/2019, nr wniosku o dofinansowanie: MAZOWSZE/0032/19.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa związków metaloorganicznych w specjalistycznych pojemnikach (bubbler), wymienionych poniżej wg nazwy i potrzebnej ilości:

  1. Trimethylaluminium (TMAl OEG) 380 g 2 szt. bubblery z krosowym zaworem płuczącym
  2. Trimethylgallium (TMGa OEG) 1000 g 2 szt.
  3. Trimethylindium (TMIn OEG) 200 g 2 szt. bubblery połączone szeregowo

(wg. specyfikacji technicznej zawartej w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia).

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego zamówienia.

Termin dostawy – 8 tygodni od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

Termin składania ofert: 2019.12.19

Zamawiający informuje, że dokonał wyboru najlepszej oferty w 3 możliwych do złożenia częściach opisanych szczegółowo w opisie przedmiotu zamówienia.

Najlepszą ofertę w dniu 19 grudnia 2019 r. złożyła DOCKWEILER CHEMICALS GmbH, Emil-von-Behring-Str. 76, 35041 Marburg, Niemcy.

Ceny ofert:

  1. Trimethylaluminium (TMAl OEG) 10.662,80 euro
  2. Trimethylgallium (TMGa OEG) 8.000,00 euro
  3. Trimethylindium (TMIn OEG) 21 281,2 euro