This is my archive

bar

Rejestracja przez sąd zmiany Statutu

Raport bieżący nume 9/2023 z dnia 23 marca 2023 roku

Informacja o wpisie zastawu rejestrowego do rejestru zastawów

Raport bieżący nume 8/2023 z dnia 7 marca 2023 roku

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego VIGO Photonics S.A.

Raport bieżący numer 7/2023 z dnia 3 marca 2023 roku

Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 1 lit. a) Ustawy o Ofercie Publicznej

Raport bieżący numer 6/2023 z dnia 14 lutego 2023 roku

Terminy publikacji raportów okresowych VIGO Photonics S.A.

Raport bieżący numer 5/2023 z dnia 19 stycznia 2023 roku

Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 1 lit. a) Ustawy o Ofercie Publicznej

Raport bieżący numer 4/2023 z dnia 19 stycznia 2023 roku

Korekta raportu bieżącego 3/2023 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Raport bieżący numer 3/2023_k z dnia 18 stycznia 2023 roku

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Raport bieżący numer 3/2023 z dnia 18 stycznia 2023 roku

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjęte w dniu 17 stycznia 2023 roku

Raport bieżący numer 2/2023 z dnia 18 stycznia 2023 roku

Informacja o przychodach osiągniętych w czwartym kwartale 2022 r.

Raport bieżący numer 1/2023 z dnia 16 stycznia 2023 roku