home-icon/About us / Job offers / Starszy Kontroler Finansowy

Starszy Kontroler Finansowy

Starszy Kontroler Finansowy

Data publikacji

23/03/2023

Data wygaśnięcia

Dział

Dział Finansowania Korporacyjnego

Miejsce

Ożarów Mazowiecki

Udostępnij

Aplikuj

arrow-white

Pobierz ofertę jako PDF

download-icon

Jakie zadania Ci powierzymy?

 • Bezpośrednia współpraca z CFO, członkami zespołu oraz innymi działami biznesowymi

 • Przygotowywanie budżetów (OPEX, CAPEX, projekty dofinansowane), forecastu, prognoz
  finansowych, RZiS, bilansu oraz rachunku przepływów pieniężnych

 • Przygotowywanie danych oraz analiz, w tym analizy ad hoc, do sprawozdań finansowych oraz
  cyklicznych raportów zarządczych

 • Udział lub koordynacja poszczególnych procesów okresowego raportowania finansowego
  (sprawozdania jednostkowe i skonsolidowane wraz notami, raportowanie giełdowe)

 • Czynny udział zamknięciu miesiąca (przygotowanie PK i rezerw, alokacja kosztów), raportowanie wyników finansowych oraz kosztów w celu monitorowania i analizy odchyleń od budżetu

 • Kontrola kosztów produkcyjnych (TKW, koszty bezpośrednie, pośrednie, wydziałowe)

 • Przygotowanie kluczowych wskaźników finansowych i operacyjnych (DSO, DPO, DIO, CCC, DSCR), wiekowanie należności i zobowiązań oraz zapasów

 • Rozliczanie projektów dofinansowanych

 • Przygotowywanie raportów i prezentacji na Rade Nadzorczą i GPW

 • Tworzenie i rozwój narzędzi raportowych i kontrolingowych spółki, optymalizacja procesów

 • Doskonalenie procesów przy jednoczesnym zapewnieniu wsparcia finansowego i obsługi
  jednostek biznesowych

 • Udział w projektach w obszarze controllingu

Jakich kwalifikacji wymagamy?

 • Wykształcenie wyższe, kierunkowe (finanse, rachunkowość, ekonomia), dodatkowe kwalifikacje zawodowe z dziedziny finansów/zarządzania: CIMA, ACCA będą dużym atutem

 • Co najmniej 8 lat doświadczenia w pracy w dziale kontrolingu, w tym co najmniej 4 lata na
  samodzielnym stanowisku

 • Praktyczna umiejętność zamykania miesiąca, raportowania wyników oraz analizy odchyleń i
  formułowania wniosków biznesowych w zakresie: rachunek zysków i strat, bilans, rachunek
  przepływów pieniężnych

 • Wiedza z rachunkowości finansowej, w tym MSSF i zarządczej

 • Wiedza i doświadczenie z zakresu rozliczania dotacji (projekty dofinansowane) będzie
  dodatkowym atutem

 • Znajomość zasad przygotowywania analiz i modeli finansowych

 • Biegła znajomość MS Office (szczególnie biegły MS Excel), w tym VBA (znajomość będzie
  sprawdzana na etapie rekrutacji)

 • Znajomość systemów klasy ERP (Comarch), SQL

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie conajmniej B2

 • Wysokie umiejętności analityczne

 • Skrupulatność, dokładność, dociekliwość i samodzielność

 • Zaangażowanie i nastawienie na realizaję celów

 • Mile widziane doświadczenie w pracy w firmie produkcyjnej

Dlaczego my?

VIGO to zespół ludzi otwartych i ciekawych świata oraz technologii. Ludzi, którzy nieustannie poszukują rozwoju i nowych rozwiązań. Działając na rynku od tylu lat, niczego nie cenimy bardziej niż ludzi, z którymi pracujemy, ponieważ VIGO to ludzie, którzy w nim pracują.